Beter gebouwd met Houtwijs

Houtwijs staat voor een unieke samenwerking tussen drie initiatiefnemers en specialisten in biobased CLT-houtbouw: Spee architecten, Loop Development en Janssen de Jong Bouw.

Door onze kennis en ervaring te bundelen is Houtwijs in staat om CLT-houtbouw producten te realiseren van de hoogste kwaliteit. En van ontwerp tot oplevering. Efficiënt en duurzaam in gebruik en tijdens de bouw, en in alle schaalgroottes: van een maatwerk villa tot grootschalige woningbouw, tot wel 30 verdiepingen hoog. Houtwijs staat voor een nieuwe, toekomstbestendige manier van bouwen.

Beter gebouwd met Houtwijs

Houtwijs staat voor een unieke samenwerking tussen drie initiatiefnemers en specialisten in biobased CLT-houtbouw: Spee architecten, Loop Development en Janssen de Jong Bouw.

Door onze kennis en ervaring te bundelen is Houtwijs in staat om CLT-houtbouw producten te realiseren van de hoogste kwaliteit. En van ontwerp tot oplevering. Efficiënt en duurzaam in gebruik en tijdens de bouw, en in alle schaalgroottes: van een maatwerk villa tot grootschalige woningbouw, tot wel 30 verdiepingen hoog. Houtwijs staat voor een nieuwe, toekomstbestendige manier van bouwen.

Beter ontwerpen met hout

Hout heeft unieke bouwfysische en constructieve eigenschappen. In ons ontwerpproces denken we daarom in eerste instantie vanuit het materiaal / bouwsysteem zelf.

Constructief hout is zelfdragend: de zichtbare delen vormen zelf de dragende constructie en hoeven geen stalen kolommen, balken of lateien te verbergen. De CLT wanden, gevels en vloeren kunnen grote afmetingen hebben van zo’n 3,5 x 16m. Dit brengt een unieke vrijheid mee in het ontwerpproces en monteert snel. Door onze kennis van het materiaal/bouwsysteem en uitgebreide ervaring in CLT-bouw weten we precies wat de mogelijkheden en restricties zijn voor een succesvol ontwerp. Doordat we vanuit de specifieke eigenschappen van materiaal/bouwsysteem ontwerpen zijn we bovendien in staat efficiënter te bouwen en onnodige kosten te besparen ten opzichte van traditionele bouwvormen. Hiervoor is een architect nodig die ruime kennis en ervaring heeft met CLT-bouw, zoals Spee architecten.

Beter ontwerpen met hout

Hout heeft unieke bouwfysische en constructieve eigenschappen. In ons ontwerpproces denken we daarom in eerste instantie vanuit het materiaal / bouwsysteem zelf.

Constructief hout is zelfdragend: de zichtbare delen vormen zelf de dragende constructie en hoeven geen stalen kolommen, balken of lateien te verbergen. De CLT wanden, gevels en vloeren kunnen grote afmetingen hebben van zo’n 3,5 x 16m. Dit brengt een unieke vrijheid mee in het ontwerpproces en monteert snel. Door onze kennis van het materiaal/bouwsysteem en uitgebreide ervaring in CLT-bouw weten we precies wat de mogelijkheden en restricties zijn voor een succesvol ontwerp. Doordat we vanuit de specifieke eigenschappen van materiaal/bouwsysteem ontwerpen zijn we bovendien in staat efficiënter te bouwen en onnodige kosten te besparen ten opzichte van traditionele bouwvormen. Hiervoor is een architect nodig die ruime kennis en ervaring heeft met CLT-bouw, zoals Spee architecten.

Beter ontwikkelen met hout

Ontwikkelen in hout betekent het loslaten van de gebaande paden van het traditioneel ontwikkelen.

De standaardoplossingen betekenen door de unieke eigenschappen van hout vaak een duurdere oplossing, maar dat hoeft niet. Dit vraagt om een ander denkniveau van de ontwikkelaar en ook een ander kennisniveau van de in te schakelen adviseurs voor constructie, bouwfysica, installaties en kostendeskundigheid, ook van de bouwpartner. Door projecten te ontwikkelen in samenwerking met Houtwijs wordt de kennis gedeeld en het duurzame ontwikkelen door uw organisatie eigen gemaakt. Hiervoor is een ontwikkelaar nodig die anders denkt en anders doet, zoals Loop Development. Loop Development treedt hierbij op als doe-ontwikkelaar en werkt ook samen met andere ontwikkelaars.

Beter ontwikkelen met hout

Ontwikkelen in hout betekent het loslaten van de gebaande paden van het traditioneel ontwikkelen.

De standaardoplossingen betekenen door de unieke eigenschappen van hout vaak een duurdere oplossing, maar dat hoeft niet. Dit vraagt om een ander denkniveau van de ontwikkelaar en ook een ander kennisniveau van de in te schakelen adviseurs voor constructie, bouwfysica, installaties en kostendeskundigheid, ook van de bouwpartner. Door projecten te ontwikkelen in samenwerking met Houtwijs wordt de kennis gedeeld en het duurzame ontwikkelen door uw organisatie eigen gemaakt. Hiervoor is een ontwikkelaar nodig die anders denkt en anders doet, zoals Loop Development. Loop Development treedt hierbij op als doe-ontwikkelaar en werkt ook samen met andere ontwikkelaars.

Beter bouwen met hout

Bouwen in hout gaat ongeveer twee keer sneller dan bouwen in staal of beton. Modulaire delen worden op maat voorbereid in de fabriek en met minder inzet van zwaar materiaal en mankracht op de bouwplaats gemonteerd, met minimale impact voor de omgeving.

Omdat hout veel lichter is dan traditionele materialen is er daarnaast ook een minder zware en kostbare fundering nodig. Hierdoor is bouwen in hout veel efficiënter. De circulaire grondslag waarbij CO2 in hout juist blijft opgeslagen in plaats van uitgestoten vormt daarbij een uitstekend, toekomstbestendig alternatief in het licht van steeds strengere regelgeving en de compensatie van emissies. Hiervoor is een bouwer nodig die de gebaande paden los wil en kan laten, en het anders wil gaan doen, en samen wil werken met ervaren houtbouwers, zoals Janssen de Jong Bouw.

Beter bouwen met hout

Bouwen in hout gaat ongeveer twee keer sneller dan bouwen in staal of beton. Modulaire delen worden op maat voorbereid in de fabriek en met minder inzet van zwaar materiaal en mankracht op de bouwplaats gemonteerd, met minimale impact voor de omgeving.

Omdat hout veel lichter is dan traditionele materialen is er daarnaast ook een minder zware en kostbare fundering nodig. Hierdoor is bouwen in hout veel efficiënter. De circulaire grondslag waarbij CO2 in hout juist blijft opgeslagen in plaats van uitgestoten vormt daarbij een uitstekend, toekomstbestendig alternatief in het licht van steeds strengere regelgeving en de compensatie van emissies. Hiervoor is een bouwer nodig die de gebaande paden los wil en kan laten, en het anders wil gaan doen, en samen wil werken met ervaren houtbouwers, zoals Janssen de Jong Bouw.

Site by Alsjeblaft!