Lichter bouwen in hout

Een houten casco weegt ongeveer 30% minder dan een traditioneel casco, dit heeft vele voordelen. Door een lichter casco kan de fundering minder zwaar worden uitgevoerd, minder zware palen en minder wapening, wat een kostenbesparing oplevert. Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van lichtere transport mogelijkheden naar de bouwplaats, lichtere kranen en dergelijke.

Een houten casco weegt ongeveer 30% minder dan een traditioneel casco, dit heeft vele voordelen. Door een lichter casco kan de fundering minder zwaar worden uitgevoerd; zijn minder (zware) palen nodig, wat tezamen met de veel snellere bouwtijd een kosten efficiëntie oplevert. Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van lichtere transport mogelijkheden naar de bouwplaats, lichtere kranen en dergelijke.

Tevens zijn door de constructieve eigenschappen (zelfdragendheid) van een houten casco in CLT geen (of zelden) additionele staalconstructies of aanvullende maatregelen nodig om bijvoorbeeld lateiconstructies boven gevelopeningen en uitkragingende vloeren & daken te kunnen maken. Dit alles leidt tot eenvoudiger en efficiënter bouwen in een en hetzelfde bouwsysteem, met minder uitstoot van CO2, mede doordat in CLT C02 wordt opgeslagen. Lichter bouwen is dus efficiënter en tevens goed voor het klimaat.

Terug naar alle artikelen

Site by Alsjeblaft!